Věrnostní program

S námi získáte vždy něco navíc. Na této stránce najdete pravidla našeho věrnostního programu.

Pravidla marketingové akce "Věrnostní program CBA"

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

„Věrnostní program CBA“

1. Pořadatel akce

Pořadatelem akce „Věrnostní program CBA“ je společnost: Družstvo CBA CZ

se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 268 08 951

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1678.

 

2. Pravidla akce

Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna po celou dobu jeho konání na webové stránce www.cba.cz. Akce probíhá v období od 12. 2. 2024 do 31. 5. 2024 na území celé České republiky.

Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail: vernostniprogram@cba.cz nebo na mobil: 737 224 662

 

3. Podmínky účasti v akci

Účastníkem akce může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší
18 let se mohou účastnit akce se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou odměnu. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění.

 

4. Princip akce

4.1 Za každých 200 Kč nákupu v prodejnách CBA zapojených do programu získá účastník akce
1 bod, který vlepí do příslušné kartičky (Pokud bude nákup např. v hodnotě 620,- Kč, získá zákazník tři body). Nevztahuje se na vratné obaly a nákup cigaret. Jakmile bude mít nasbíraný určitý počet bodů, odevzdá kartičku na pokladně a získá slevu na výrobky (odměny) podle níže uvedených pravidel. Zákazník si odměnu může vyzvednout ihned, pokud je dané zboží na prodejně nebo
po jeho objednání. Body se vydávají u pokladen, bezprostředně po nákupu.

Každá prodejna zapojená do programu bude viditelně označena propagačním plakátem. Seznam všech zapojených prodejen bude současně zveřejněn na www.cba.cz.

Pravidla pro získání odměn z bonusového programu

 

 

PLU

Název

Počet bodů

Doplatek pro koncového zákazníka

93538 Hrnek keramický SEA 0,37 l mix motivů 4 49
93539 Svíčka keramika SEA malá 6,5 cm 4 59
93546 Svíčka keramika SEA velká 10 cm 6 99
93540 Dávkovač mýdla keramický/UH SEA 0,33 l 4 79
93541 Držák zubních kartáčků keramický SEA 4 59
93542 Talíř keramický mělký SEA kulatý průměr 26,5 cm mix motivů 6 99
93543 Talíř keramický dezertní SEA kulatý průměr 19,5 cm mix motivů 4 69
93544 Hrnek keramický SEA 0,48 l mix motivů 4 69
93545 Miska keramická SEA kulatá průměr 13,5 cm MIX 4 69
       
       
       
       
       
       
       
       

 

  1. Práva a povinnosti pořadatele

Družstvo CBA CZ jako pořadatel věrnostního programu si vyhrazuje právo upravit pravidla této akce, včetně její délky, či akci odvolat a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.cba.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Účastník akce nemůže nárokovat jinou odměnu, než která mu bude vydána. Vymáhání odměny soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Podle § 499 Občanského zákoníku účastníkům akce nevzniká právo odměny reklamovat. Pořadatel akce nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s využitím odměn.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované odměny odměnami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání odměn v případě, že odměny nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být účastníkům akce předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

  1. Závěrečná ustanovení

DRUŽSTVO CBA CZ je oprávněno tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Změněná pravidla nabývají okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách www.cba.cz.