O společnosti CBA

Přečtěte si něco málo o nás, o tom, jak CBA vzniklo a jakou máme vizi do budoucna.

O společnosti CBA

Družstvo CBA CZ je sdružení velkoobchodů a maloobchodních jednotek, které aktuálně čítá přes 1000 prodejen a produkuje obrat více než 4 miliardy Kč.

Historie se začala psát již před více než dvaceti lety, kdy předseda současného Družstva CBA CZ, pan Roman Mazák, začíná se svými společníky podnikat v oblasti potravin a zakládá velkoobchod Nuget. Téměř ve stejnou dobu dochází ke vzniku CBA v Maďarsku. V průběhu času dochází k úspěchům a k rozvoji obou na sobě nezávislých částí, a to jak českého velkoobchodu Nuget, tak maďarské skupiny.

Koncem devadesátých let vzniká na Moravě maloobchodní síť Foldr, která od počátku úzce spolupracuje s velkoobchodem Roman Mazák – Nuget. V roce 2001 vstupuje Roman Mazák se společníky do sféry maloobchodu a společně zakládají společnost Folget, dnes úspěšnou skupinu vlastních prodejen.

Významným milníkem v historii je pak založení skupiny AFEP v roce 2003, čili sdružení maloobchodních sítí Ardanas, Foldr, Eso Market a Partner v kooperaci s velkoobchody Ekostyl, Nuget a Zava. O dva roky později se pak AFEP stává součástí CBA International, je novým držitelem franchisového konceptu CBA a vlastníkem master franchisy pro Českou republiku a vzniká Družstvo CBA CZ.

V průběhu následujících let pak družstvo prochází změnami členů a v roce 2016 dospívá k současnému stavu, společné Maloobchodní síti CBA, kterou zásobuje velkoobchod CBA Nuget s.r.o., a ke spolupráci s obchodním družstvem Tempo Opava.  

Současným cílem českého CBA je vybudovat stabilní síť kvalitních maloobchodů, čehož se snaží dosáhnout podporou maloobchodníků, investicemi do prodejen, kvalitním marketingem nebo zaváděním nových technologií a služeb. Pilířem je jednotný maloobchodní pokladní systém s centrálním číselníkem zboží čítajícím v současnosti již více než 200 tisíc položek.

To vše a ještě mnohem více je vizí nového franchisového konceptu CBA. Franchisa CBA PREMIUM nabízí majitelům prodejen podporu a rozličné výhody výměnou za dodržování franchisových pravidel. Výsledkem se stala kvalitní síť prodejen, která stojí na pevných základech a nabízí svým zákazníkům, převážně ve vesnicích, komfort velkých městských prodejen a přitom pocit příjemného domácího prostředí „jejich“ prodejny.

Víme, že úspěch celého družstva závisí na úspěchu každé jednotlivé prodejny, proto pracujeme nejen na zajištění nejlepších obchodních podmínek z globálního hlediska, ale snažíme se nabídnout každé jednotlivé prodejně řešení „na míru“ jejím potřebám, například zajištění speciálního akčního letáku, přizpůsobení sortimentu lokalitě prodejny, zviditelnění prodejny podporou místních kulturních akcí a mnohé další.

Vzhledem k široké působnosti si dokážeme poradit s jakýmkoliv problémem, ať už je to například konkurence nadnárodních řetězců či zákonná omezení.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!

Vaše CBA