Vánoční soutěž

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěžte s námi o 50 telefonů iPhone

Výherci 1. kola soutěže

Milan Vrzal, Senice na Hané; Jana Vachutková, Klopina; Ludmila Dítětová, Dyjákovice; Stanislava Jirková, Klešice; Anna Andersová, Město Albrechtice; Helena Gollová, Český Dub; Helena Hojgrová, Chromeč; Petr Továrek, Ochoz; Ludmila Nováková, Klobouky u Brna; Miroslava Jakubcová, Vsetín. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ - 7 137 kódů


Výherci 2. kola soutěže

Zdeněk Pytlík, Rokytnice nad Rokytnou; Simona Lepoldová, Moravany; Jan Cink, Desná v Jizerských horách; Alena Kudelová, Lačnov; Zuzana Gollová, Český Dub; Zdeněk Adamík, Racková; Martina Macháčková, Janov; Daniel Božek, Brno-Veveří; Klára Žouželková, Rosice u Brna; Kateřina Kauerová, Klopina. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ - 8 266 kódů


Výherci 3. kola soutěže

Otta Hofmann, Brno; Jaromír Betlach, Morašice; Hana Moravcová, Velké Losiny; Markéta Matochová, Lidečko; Marie Bardúnová, Ratíškovice; Martina Hrusatova, Syrovice; Ivana Zořilová, Smiřice; Jarmila Lašáková, Dolní Libina; Pavla Belková, Ptení; Jiří Novák, Klobouky u Brna. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ -  8 804 kódů


Výherci 4. kola soutěže

Alžběta Vaculova, Racková; Ladislav Nepevný, Brno; Ladislav Zigo, Strání; Ludmila Šnajderová, Hlubočky - Mariánské Údolí; Pavlína Pospíšilová, Brno; Miloslava Klikarová, Hradec Králové - Malšovice; Karel Plšek, Brno - Jundrov; Štěpán Mynařík, Ratiboř; Vladimíra Beracková, Nový Kostel; Eva Sokolíková, Mladkov. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ -  9 797 kódů


Výherci 5. kola soutěže

Petra Fišnarová, Loučná nad Desnou; Petr Horák, Hustopeče nad Bečvou; Zdeněk Tomanec, Ratiboř; Lenka Petrášková, Český Dub; Patricie Baďurová, Nový Kostel; Lucie Mildová, Velké Losiny; Martin Bílý, Ochoz; Monika Křístkovã, Nový Malín; Anastasiia Ozerova, Kopidlno; Jiří Sobol, Únanov. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ -  12 084 kódů


Pravidla soutěže o iPhone

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Vánoční soutěž s CBA“

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem „Vánoční soutěž s CBA“ (dále jako „soutěž“) je společnost:

Družstvo CBA CZ, se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk, IČ: 268 08 951

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1678.

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost:

Zdeněk Nováček, s.r.o., se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk, IČ: 022 12 528

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57469

2. Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.cba.cz. Soutěž probíhá v období od 10.11.2021 do 14.12.2021 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky a je rozdělena na 5 soutěžních kol s odpověďmi na tipovací otázky.

1.    soutěžní kolo trvá od 10.11. do 16.11.2021

2.    soutěžní kolo trvá od 17.11. do 23.11.2021

3.    soutěžní kolo trvá od 24.11. do 30.11.2021

4.    soutěžní kolo trvá od 1.12. do 7.12.2021

5.    soutěžní kolo trvá od 8.12. do 14.12.2021

V každém soutěžním kole se soutěží o 10 telefonů iPhone.

1.       kolo – iPhone SE

2.       kolo – iPhone 11

3.       kolo – iPhone 12

4.       kolo – iPhone 13 mini

5.       kolo – iPhone 13

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1 Účastníci

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší

18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 obč. zák. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel.

3.2   Nákup

Zákazník v soutěžním období nakoupí jednorázový nákup v min. hodnotě 300,- Kč v prodejnách, které jsou členem Maloobchodní sítě CBA a jsou zapojeny do této soutěže, dále jen „soutěžní nákup“. Seznam prodejen zapojených do soutěže bude po dobu konání soutěže uveřejněn na www.cba.cz.

Za každých 300,- Kč soutěžního nákupu získá zákazník jednu odpovědní soutěžní kartu. Tzn. pokud bude soutěžní nákup např. v hodnotě 620,- Kč, získá zákazník dvě odpovědní soutěžní karty. Nevztahuje se na nákup tabákových výrobků a vratných obalů.

3.3   Kód

Za soutěžní nákup získá zákazník odpovědní soutěžní kartu s unikátním soutěžním devítimístným kódem vyjádřeným kombinací symbolů a písmen, dále jen „soutěžní kód“.

Unikátní soutěžní kódy získané za soutěžní nákup dle výše uvedených podmínek mohou být soutěžícími použity v každém soutěžním kole jen jednou a výhradně v průběhu soutěžního období.

3.4   Zapojení do soutěže

Na www.cbasoutez.cz se zákazník přihlásí pod tou konkrétní prodejnou, kde uskutečnil svůj soutěžní nákup a vyplní soutěžní formulář, dále jen „soutěžní formulář“.

Aby byl soutěžní formulář považován za řádně vyplněný, je nutné uvedení:

o  prodejny, kde byl realizován soutěžní nákup a jejíž razítko je na zadní straně soutěžní karty

o  soutěžního kódu

o  telefonního čísla soutěžícího

o  jména a příjmení soutěžícího

o  e-mailové adresy

o  odpovědi na soutěžní otázku

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka „ODESLAT“.

Výhru v každém soutěžním kole získá 10 soutěžících, kteří splní podmínky soutěže a jejichž odpověď na soutěžní otázku bude doručena pořadateli a bude co nejblíže správné odpovědi.

Datum a čas soutěžního nákupu musí být dřívější než datum a čas odeslání soutěžního formuláře. Pokud datum a čas na předložené účtence bude pozdější než datum a čas odeslání soutěžního formuláře, bude soutěžící ze soutěže vyřazen.

Každý ze soutěžících je povinen si pečlivě uschovat odpovědní soutěžní kartu s unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a s razítkem prodejny, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry, a zároveň účtenku ze soutěžního nákupu, ze které je jasně patrný datum a čas nákupu.

Pokud na požádání soutěžící nepředloží účtenku ze soutěžního nákupu a odpovědní soutěžní kartu splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodným unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a s razítkem prodejny, kde byl realizován soutěžní nákup, bude ze soutěže vyřazen.

Pokud se soutěžící registruje pod jinou prodejnou, než pod tou, na které uskutečnil soutěžní nákup a jejíž razítko je uvedeno na zadní straně odpovědní soutěžní karty, nesplnil tak podmínky účasti v soutěži a nemá nárok na výhru.

Ze soutěže jsou dále vyloučené unikátní soutěžní kódy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru zprávy, unikátní soutěžní kódy neúplné, smyšlené a unikátní soutěžní kódy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.

Soutěžní tipovací otázka bude každé soutěžní kolo v průběhu soutěžního období aktualizována. Po skončení daného soutěžního kola vyhraje 10 soutěžících s nejbližším tipem na soutěžní otázku. V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve.

Vyhodnocení odpovědí na tipovací otázky bude probíhat vždy v den dle níže určeného harmonogramu. Pro vyhodnocení odpovědí budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžního kola (vždy v úterý). Počínaje hodinou 00:00 následujícího kalendářního dne začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem.

Soutěžní otázka na další soutěžní kolo bude na webových stránkách www.cbasoutez.cz zveřejněna ve středu od 00:01.

Každý soutěžní kód lze zadat pouze jednou a výhradně v průběhu soutěžního období. Soutěžící může znásobit svoji šanci na výhru zadáním dalšího soutěžního kódu a novou odpovědí na otázku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

4. Výhry a výherci

Každý výherce bude o své výhře informován na telefonním čísle nebo na emailové adrese, kterou uvedl v soutěžním formuláři, nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce. Všichni výherci budou zveřejněni na webových stránkách  www.cba.cz.

V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně nebo e-mailem.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního týdne nebo výherce nepředloží ke kontrole soutěžní odpovědní soutěžní kartu a účtenku ze soutěžního nákupu, zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy trvalý pobyt v ČR, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři při zaslání soutěžního kódu prostřednictvím webové stránky. Každý ze soutěžících je dále povinen pečlivě si uschovat odpovědní soutěžní kartu s unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a s razítkem prodejny, a zároveň účtenku ze soutěžního nákupu, ze které je jasně patrný datum a čas nákupu a předložit je před vydáním výhry pro kontrolu splnění podmínek.

Každý z výherců může vyhrát maximálně jednu výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži.

Každá výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Podle § 499 Občanského zákoníku výherci nevzniká právo výhry reklamovat.

Soutěžní plán:

5. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, změnit posloupnost výher a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.cba.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@cba.cz nebo na telefon 583 313 293.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Odesláním unikátního soutěžního kódu dle čl. 3 a 4 těchto pravidel každý soutěžící:

a)            uděluje pořadateli, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro marketingové účely pořadatele, a to až po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele nejvýše po dobu 10 let. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b)           uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.

c)            potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.