Valentýnská soutěž s CBA

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěžte s námi o bezva ceny v naší Valentýnská soutěži

Máme tu pro Vás skvělou valentýnskou soutěž. Ve hře jsou báječné ceny, jako deka Kubík mikroflanel a Královský sekt Demi Sec 0,75l. Soutěž trvá od 1.2. 2017 do 7.2. 2017 a účastnit se jí může každý, kdo splňuje podmínky účasti v soutěži uvedené níže.

Přejeme vám hodně štěstí!

Pravidla Valentýnské soutěže s CBA

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizačním zajištěním soutěže s názvem „Podzimní soutěž s 4CAMPS“ (dále jako soutěž) je společnost:
 Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk,
IČ: 26808951
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě. Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost: 
Zdeněk Nováček, s. r. o.
 se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk, 
IČO: 02212528
, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469.

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.cba.cz. Soutěž probíhá v období od 1.2. 2017 do 7.2. 2017 včetně (dále jako doba platnosti soutěže) na území České republiky a Slovenské republiky.

3. Komu je soutěž určena

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republiky, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinných příslušníků.

Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně účastnit

Soutěž probíhá v období od 1.2.2017 do 7. 2. 2017 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky a Slovenské republiky.
 Podmínkou účasti v soutěži je správná odpověď na soutěžní otázku, kterou vloží do soutěžního formuláře na web www.cba.cz. Termín pro vkládání odpovědí je od 1. 2. 2017 do 7. 2. 2017.
 
Vyhodnocení soutěže proběhne do 10. 2. 2017.
 
Vyhraje 1. správná odpověď, 30. správná odpověď a 50. správná odpověď na soutěžní otázku

5. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

  • 3x deka Kubík mikroflanel béžová + hnědá + Královský sekt Demi Sec 0,75l

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Každý účastník soutěže může vyhrát pouze jednu z výher.

6. Výherci

Výherci budou o své výhře informování elektronicky na emailové adrese, kterou uvedli v soutěžním formuláři a na webových stránkách www.cba.cz. Výhra bude výhercům zaslána Českou poštou jako doporučený dopis na uvedenou adresu ve formuláři a na www.cba.cz.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.


V České republice a Slovenské republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.
 Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.


Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.
 Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.cba.cz.

Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail wagnerova.veronika@cba.cz. Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele na www.cba.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Zadáním odpovědi do soutěžního formuláře dle čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící:

a) uděluje společnosti Družstvo CBA CZ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b) uděluje pořadatelům soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení do jeho případného odvolání;


c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním unikátního soutěžního kódu do soutěže dle čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.