Podzimní soutěž s 4CAMPS

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěžte s námi o bezva ceny v souteži s 4CAMPS

Máme tu pro Vás opět oblíbenou soutěž s 4CAMPS o zajímavé ceny. Stačí, když odpovíte na otázku a můžete vyhrát. Soutěž probíhá v období od 22.11. -12.12.2017 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky a je rozdělena na 3 soutěžní kola s odpověďmi na soutěžní otázky.

První soutěžní kolo trvá od 22.11. - .28.11.2017, druhé soutěžní kolo trvá od 29.11. - 5.12.2017 a třetí soutěžní kolo trvá od 6.12. - 12.12.2017.

Pravidla Podzimní soutěže s 4CAMPS

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizačním zajištěním soutěže s názvem „Podzimní soutěž s 4CAMPS“ (dále jako soutěž) je společnost:
 Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk,
IČ: 26808951
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě. Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost: 
Zdeněk Nováček, s. r. o se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk
IČ: 02212528
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469,

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.cba.cz. Soutěž probíhá v období od 22.11. do 12.12.2017 včetně na území České republiky.

3. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 obč. zák..

Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel.

Soutěž probíhá v období od 22.11. - 12.12.2017 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky a je rozdělena na 3 soutěžní kola s odpověďmi na soutěžní otázky.

 1. soutěžní kolo trvá od 22.11. - 28.11.2017
 2. soutěžní kolo trvá od 29.11. - 5.12.2017
 3. soutěžní kolo trvá od 6.12. - 12.12.2017

V každém soutěžním kole se soutěží o:

 • 1x - vyber si svůj tábor na 4CAMPS.cz v hodnotě 5990 Kč (detaily na www.4CAMPS.cz)
 • 4x - poukaz na slevu na tábor 4CAMPS v hodnotě 800 Kč
 • 3x - mikina 4CAMPS v hodnotě 700 Kč
 • 2x - kšiltovka 4CAMPS v hodnotě 450 Kč

Soutěže o výhry se může každý soutěžící účastnit tak, že:

 • vyplní soutěžní formulář v rámci soutěže
 • odpoví správně na soutěžní otázku

Aby byl soutěžní formulář považován za řádně vyplněný, je nutné uvedení:

 • telefonního čísla soutěžícího
 • jména a příjmení soutěžícího
 • e-mailové adresy
 • věku
 • pohlaví
 • odpověď na soutěžní otázku

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka „ODESLAT“.

Každý soutěžící se může zaregistrovat pouze jednou. Další registrace, u kterých bude shodná emailová adresa, telefonní číslo či jméno a příjmení budou automaticky vyřazeny.

4. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

 • 3x - vyber si svůj tábor na 4CAMPS.cz v hodnotě 5990 Kč (detaily na www.4CAMPS.cz)
 • 12x - poukaz na slevu na tábor 4CAMPS v hodnotě 800 Kč
 • 9x - mikina 4CAMPS v hodnotě 700 Kč
 • 6x - kšiltovka 4CAMPS v hodnotě 450 Kč

Soutěžní otázka bude každé soutěžní kolo v průběhu soutěžního období aktualizována. Po skončení daného soutěžního kola vyhraje 10 soutěžících se správnou odpovědí na soutěžní otázku, konkrétně 10. a 20. správná odpověď získává kšiltovku 4CAMPS v hodnotě 450 Kč, 30., 40. a 50. správná odpověď v pořadí vyhrává mikinu 4CAMPS v hodnotě 700 Kč, 60., 70., 80. a 90. správná odpověď v pořadí vyhrává poukaz na slevu na tábor 4CAMPS v hodnotě 800 Kč, 100. správná odpověď v pořadí vyhrává tábor na 4CAMPS.cz v hodnotě 5990 Kč. V případě, že nebude 100 registrací, bude výherní pořadí následující: 5. a 10. správná odpověď získává kšiltovku 4CAMPS v hodnotě 450 Kč, 15., 20. a 25. správná odpověď v pořadí vyhrává mikinu 4CAMPS v hodnotě 700 Kč, 30., 35., 40. a 45. správná odpověď v pořadí vyhrává poukaz na slevu na tábor 4CAMPS v hodnotě 800 Kč, 50. správná odpověď v pořadí vyhrává tábor na 4CAMPS.cz v hodnotě 5990 Kč. V případě, že nebude ani 50. registrací, bude výherní pořadí následující: 3. a 6. správná odpověď získává kšiltovku 4CAMPS v hodnotě 450 Kč, 9., 12. a 15. správná odpověď v pořadí vyhrává mikinu 4CAMPS v hodnotě 700 Kč, 18., 21., 24. a 27. správná odpověď v pořadí vyhrává poukaz na slevu na tábor 4CAMPS v hodnotě 800 Kč, 30. správná odpověď v pořadí vyhrává tábor na 4CAMPS.cz v hodnotě 5990 Kč.

Vyhodnocení odpovědí na soutěžní otázky bude probíhat vždy do dvou pracovních dnů po skončení každého soutěžního kola. Pro vyhodnocení odpovědí budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžního kola (vždy v úterý). Počínaje hodinou 00:00 následujícího kalendářního dne začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem.

Soutěžní otázka na další soutěžní kolo bude na webových stránkách www.cba.cz zveřejněna ve středu od 00:01.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Každý výherce bude o své výhře informován na telefonním čísle nebo na emailové adrese, kterou uvedl v soutěžním formuláři, nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce. Všichni výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.cba.czwww.4camps.cz.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 10 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního týdne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy trvalý pobyt v ČR, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři při zaslání soutěžní odpovědi prostřednictvím webové stránky.

Nevyzvednuté výhry propadají ve prospěch organizátora. Každý z výherců může vyhrát pouze jednu výhru.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Podle § 499 Občanského zákoníku výherci nevzniká právo výhry reklamovat.

5. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.cba.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@cba.cz nebo na telefon 583 313 293.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Odesláním vyplněného formuláře s odpovědí na soutěžní otázku dle čl. 3 a 4 těchto pravidel každý soutěžící:

a) uděluje pořadateli, jako správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b) uděluje pořadateli, společnosti ZR Games s.r.o. a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého jména, telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.

c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním vyplněného formuláře s odpovědí na soutěžní otázku dle čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.