Jarní soutěž s CBA

Pravidelně pro vás připravujeme soutěže o skvělé ceny. Zúčastnit se jich je naprosto snadné!

Soutěžte s námi o bezva ceny v Jarní soutěži

Zapojte se do naší Jarní soutěže a vyhrajte zajímavé ceny! V každém soutěžním kole bude předáno 10 hlavních výher v rámci všech prodejen zapojených do soutěže a 1 výhra na každé prodejně. Soutěž trvá od 15.2. do 28.3. 2017.

Přejeme hodně štěstí!

Pravidla Jarní soutěže s CBA

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizačním zajištěním soutěže s názvem „Jarní soutěž s CBA“ (dále jako soutěž) je společnost:
 Družstvo CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk,
IČ: 26808951
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě. Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost: 
Zdeněk Nováček, s. r. o se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk
IČ: 02212528
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469,

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.cba.cz. Soutěž probíhá v období od 15.2.2017 do 28.3.2017 včetně na území České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší
18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění, včetně jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 obč. zák.. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel.

Soutěž probíhá v období od 15.2.2017 do 28.3.2017 (dále jen „soutěžní období“) včetně, na území České republiky a je rozdělena na 6 soutěžních kol s odpověďmi na tipovací otázky.

 • 1. soutěžní kolo trvá od 15.2. do 21.2.2017
 • 2. soutěžní kolo trvá od 22.2. do 28.2.2017
 • 3. soutěžní kolo trvá od 1.3. do 7.3.2017
 • 4. soutěžní kolo trvá od 8.3. do 14.3.2017
 • 5. soutěžní kolo trvá od 15.3. do 21.3.2017
 • 6. soutěžní kolo trvá od 22.3. do 28.3.2017.

V každém soutěžním kole se soutěží o:

 • výhry na každé prodejně zapojené do soutěže (dále „výhry na každé prodejně“) a
 • hlavní výhry (dále „hlavní výhry“).

Soutěže o výhry na každé prodejně se může účastnit každý, kdo splňuje podmínky účasti a zároveň:

 • v soutěžním období nakoupí jednorázový nákup v min. hodnotě 300,- Kč v prodejnách, které jsou členem Maloobchodní sítě CBA a jsou zapojeny do této soutěže, dále jen „soutěžní nákup“. Seznam prodejen zapojených do soutěže bude po dobu konání soutěže uveřejněn na www.cba.cz
 • za tento soutěžní nákup získá odpovědní soutěžní kartu s unikátním soutěžním devítimístným kódem vyjádřeným kombinací symbolů a písmen, dále jen „soutěžní kód“
 • na www.cba.cz se přihlásí pod tou konkrétní prodejnou, kde uskutečnil svůj soutěžní
 • nákup a vyplní soutěžní formulář, dále jen „soutěžní formulář“zadá soutěžní kód a sdělí svůj tip na otázku o výhru na každé prodejně.

Výhru na každé prodejně v každém soutěžním kole získá soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude doručena pořadateli a jehož tip bude nejblíže správné odpovědi na prodejně, kde uskutečnil soutěžní nákup. Vyhrává nejbližší tip v rámci každé prodejny zapojené do soutěže.

Soutěže o hlavní výhry se může účastnit pouze soutěžící o výhry na každé prodejně, a to tak, že:

 • vyplní soutěžní formulář v rámci soutě
 • že o výhru na každé prodejněsdělí svůj tip na otázku o hlavní výhru

Hlavní výhru v každém soutěžním kole získá 10 soutěžících, jejichž odpověď na soutěžní otázku bude doručena pořadateli a bude co nejblíže správné odpovědi.

Za každých 300,- Kč soutěžního nákupu získá zákazník jednu odpovědní soutěžní kartu. Tzn. pokud bude soutěžní nákup např. v hodnotě 620,- Kč, získá zákazník dvě odpovědní soutěžní karty.

Unikátní soutěžní kódy získané za soutěžní nákup dle výše uvedených podmínek mohou být soutěžícími použity v každém soutěžním kole jen jednou a výhradně v průběhu soutěžního období.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat odpovědní soutěžní kartu s unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a s razítkem prodejny, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry, a zároveň účtenku ze soutěžního nákupu, ze které je jasně patrný datum a čas nákupu.

Datum a čas soutěžního nákupu musí být dřívější než datum a čas odeslání soutěžního formuláře.

Pokud na požádání soutěžící nepředloží účtenku ze soutěžního nákupu a odpovědní soutěžní kartu splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodným unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a s razítkem prodejny, kde byl realizován soutěžní nákup, bude ze soutěže vyřazen.

Pokud datum a čas na předložené účtence bude pozdější než datum a čas odeslání soutěžního formuláře, bude soutěžící ze soutěže vyřazen.

Pokud se soutěžící registruje pod jinou prodejnou, než pod tou, na které uskutečnil soutěžní nákup a jejíž razítko je uvedeno na zadní straně odpovědní soutěžní karty, nesplnil tak podmínky účasti v soutěži a nemá nárok na výhru.

Aby byl soutěžní formulář považován za řádně vyplněný, je nutné uvedení:

 • prodejny, kde byl realizován soutěžní nákup a jejíž razítko je na zadní straně soutěžní karty
 • soutěžního kódu
 • telefonního čísla soutěžícího
 • jména a příjmení soutěžícího
 • e-mailové adresy
 • věku
 • pohlavío
 • dpovědi na soutěžní otázku

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka „ODESLAT“.

Ze soutěže jsou dále vyloučené unikátní soutěžní kódy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru zprávy, unikátní soutěžní kódy neúplné, smyšlené a unikátní soutěžní kódy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.
Obratem po doručení platného unikátního soutěžního kódu prostřednictvím soutěžního formuláře umístěného na webové stránce soutěže, obdrží každý soutěžící zpětnou hlášku přes web, informující jej o stavu přijetí unikátního soutěžního kódu.

4. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry:

Výhry na každé prodejně:

 • Tescoma pánev Advance, 24 cm
 • Stavebnice SEKO 4
 • Trekové teleskopické hole NORDIC WALKING
 • IQ puzzle
 • Polštář DORMEO
 • Activity Junior

Hlavní výhry:

 • 18 x Acer Aspire Switch 10 E
 • 42 x Acer Liquid Zest

V každém soutěžním kole bude předáno:

 • 10 hlavních výher v rámci všech prodejen zapojených do soutěže
 • 1 výhra na každé prodejně

Do soutěžního kola soutěže o výhry na každé prodejně nebo soutěže o hlavní výhry bude zaregistrován pouze soutěžící, který v době platnosti soutěže řádně vyplní kontaktní údaje v soutěžním formuláři, zadá platný soutěžní kód a odpoví na tipovací otázku.

Soutěžní tipovací otázka v soutěži o výhry na každé prodejně bude každé soutěžní kolo v průběhu soutěžního období aktualizována. Po skončení daného soutěžního kola vyhraje 1 soutěžící z každé prodejny s nejbližším tipem na soutěžní otázku v rámci dané prodejny. V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve.

Soutěžní tipovací otázka v soutěži o hlavní výhry bude každé soutěžní kolo v průběhu soutěžního období aktualizována. Po skončení daného soutěžního kola vyhraje 10 soutěžících s nejbližším tipem na soutěžní otázku, konkrétně 3 nejbližší tipy získávají Acer Aspire Switch 10 E a 7 dalších v pořadí vyhrává Acer Liquid Zest. V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve.

Vyhodnocení odpovědí na tipovací otázky bude probíhat vždy v den dle níže určeného harmonogramu. Pro vyhodnocení odpovědí budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžního kola (vždy v úterý). Počínaje hodinou 00:00 následujícího kalendářního dne začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem.

Soutěžní otázka na další soutěžní kolo bude na webových stránkách www.cba.cz zveřejněna ve středu od 00:01.

Každý soutěžní kód lze zadat pouze jednou a výhradně v průběhu soutěžního období. Soutěžící může znásobit svoji šanci na výhru zadáním dalšího soutěžního kódu a novou odpovědí na otázku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Každý výherce bude o své výhře informován na telefonním čísle nebo na emailové adrese, kterou uvedl v soutěžním formuláři, nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce. Všichni výherci budou zveřejněni na webových stránkách  www.cba.cz.

V případě, že výherce požaduje doručovací adresu změnit, je povinen tak učinit písemně.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního týdne nebo výherce nepředloží ke kontrole soutěžní odpovědní soutěžní kartu a účtenku ze soutěžního nákupu, zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy trvalý pobyt v ČR, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři při zaslání soutěžního kódu prostřednictvím webové stránky. Každý ze soutěžících je dále povinen pečlivě si uschovat odpovědní soutěžní kartu s unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a s razítkem prodejny, a zároveň účtenku ze soutěžního nákupu, ze které je jasně patrný datum a čas nákupu a předložit je před vydáním výhry pro kontrolu splnění podmínek.

Výhru na prodejně je nutné si na prodejně vyzvednout nejpozději do 10ti dnů od posledního dne daného soutěžního kola. Nevyzvednuté výhry propadají ve prospěch organizátora.

Každý z výherců může vyhrát maximálně 2 výhry na každé prodejně, a pouze jednu hlavní výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži. Bude evidováno ve výherní listině umístěné na každé prodejně.

Každá výhra na každé prodejně bude předána osobně zástupcem prodejny a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol.

Každá hlavní výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže a o předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Podle § 499 Občanského zákoníku výherci nevzniká právo výhry reklamovat.

Soutěžní plán

5. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pořadatel.
Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.
Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.cba.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail info@cba.cz nebo na telefon 583 313 293.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Odesláním unikátního soutěžního kódu dle čl. 3 a 4 těchto pravidel každý soutěžící:

a) uděluje pořadateli, jako správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to po dobu 10 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;

b) uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a to po dobu 10 let.

c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním unikátního soutěžního kódu do soutěže dle čl. 3 a čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.