Děkujeme
za zaslání tajenky

Tímto potvrzujeme, že jsme vaši zprávu s tajenkou křížovky v pořádku přijali.
Držíme palce, ať je právě ta vaše výherní!