O společnosti CBA

Přečtěte si něco málo o nás, o tom, jak CBA vzniklo a jakou máme vizi do budoucna.

O společnosti CBA

Družstvo CBA CZ je sdružení velkoobchodů a maloobchodních jednotek, které aktuálně čítá okolo 900 prodejen a produkuje obrat téměř 2 miliardy Kč.

Historie se začala psát již před více než dvaceti lety, kdy předseda současného Družstva CBA CZ, pan Roman Mazák, začíná se svými společníky podnikat v oblasti potravin a zakládá velkoobchod Nuget. Téměř ve stejnou dobu dochází ke vzniku CBA v Maďarsku. V průběhu času dochází k úspěchům a k rozvoji obou na sobě nezávislých částí, a to jak českého velkoobchodu Nuget, tak maďarské skupiny.

Koncem devadesátých let vzniká na Moravě maloobchodní síť Foldr, která od počátku úzce spolupracuje s velkoobchodem Roman Mazák – Nuget. V roce 2001 vstupuje Roman Mazák se společníky do sféry maloobchodu a společně zakládají společnost Folget, dnes úspěšnou skupinu vlastních prodejen.

Významným milníkem v historii je pak založení skupiny AFEP v roce 2003, čili sdružení maloobchodních sítí Ardanas, Foldr, Eso Market a Partner v kooperaci s velkoobchody Ekostyl, Nuget a Zava. O dva roky později se pak AFEP stává součástí CBA International, je novým držitelem franchisového konceptu CBA a vlastníkem master franchisy pro Českou republiku a vzniká Družstvo CBA CZ.

V průběhu následujících let pak družstvo prochází změnami členů, než v roce 2013 dospěje k současnému stavu, tedy sdružení jedné společné Maloobchodní sítě CBA a dvou velkoobchodů CBA Nuget s.r.o. a Polanských s.r.o.. K 1.4.2016 se počet členů rozšířil o obchodní družstvo Tempo Opava.

Současným cílem českého CBA je vybudovat stabilní síť kvalitních maloobchodů, čehož se snaží dosáhnout podporou maloobchodníků, investicemi do prodejen, kvalitním marketingem nebo zaváděním nových technologií a služeb. Pilířem je jednotný maloobchodní pokladní systém s centrálním číselníkem zboží čítajícím v současnosti již více než 120 tisíc položek.

To vše a ještě mnohem více je vizí nového franchisového konceptu CBA. Franchisa CBA PREMIUM nabízí majitelům prodejen podporu a rozličné výhody výměnou za dodržování franchisových pravidel. Výsledkem se stala kvalitní síť prodejen, která stojí na pevných základech a nabízí svým zákazníkům, převážně ve vesnicích, komfort velkých městských prodejen a přitom pocit příjemného domácího prostředí „jejich“ prodejny.

Víme, že úspěch celého družstva závisí na úspěchu každé jednotlivé prodejny, proto pracujeme nejen na zajištění nejlepších obchodních podmínek z globálního hlediska, ale snažíme se nabídnout každé jednotlivé prodejně řešení „na míru“ jejím potřebám, například zajištění speciálního akčního letáku, přizpůsobení sortimentu lokalitě prodejny, zviditelnění prodejny podporou místních kulturních akcí a mnohé další.

Vzhledem k široké působnosti si dokážeme poradit s jakýmkoliv problémem, ať už je to například konkurence nadnárodních řetězců či zákonná omezení.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!

Vaše CBA

Vedení společnosti CBA

Tito dva pánové stojí za myšlenkou vzniku CBA CZ

Roman Mazák
Roman Mazák
Majitel a předseda Družstva CBA CZ
Jiří Mazák
Jiří Mazák
Obchodní ředitel pro retail