Kariéra v CBA

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společností: Družstvo CBA CZ, CBA NUGET s.r.o., Folget, spol. s.r.o. a Career agency s.r.o.

Projekt je určen pro zaměstnance 4 společností v OLK, okrese Šumperk: Družstvo CBA CZ, CBA NUGET s.r.o., Folget, spol. s.r.o. a Career agency s.r.o. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně profesních znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj společnosti, zajistíme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence, posílíme týmovou spolupráci a rozvoj firemní kultury.
 
Registrační číslo projektu - CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005167
Doba trvání projektu 24 měsíců.
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
 
  Kariéra v CBA | CBA